Koncepcja zmiany i rozwoju roli specjalisty HR w kierunku HR Business Partnera stała się w ostatnich latach jednym z głównych nurtów praktyki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Wciąż jednak trudno o usystematyzowanie standardów zawodu. To powód, dla którego powołaliśmy Stowarzyszenie, które ma służyć całemu środowisku HR Business Partnerów. Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań oraz tworzenie standardów kompetencyjnych ról zawodowych.

Synergia potrzeb HR i biznesu

Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku HR i biznesu. Nasza silna społeczność zawodowa skupia wielu znanych specjalistów z branży HR, którzy są gotowi wspierać środowisko HR Business Partnerów w Polsce.

Standardy pracy HR Business Partnera w Polsce

W ramach Stowarzyszenia pracujemy nad standardami zawodu HR Business Partnera w Polsce oraz przekazujemy rekomendacje dla organizacji chcących w pełni wykorzystać ten model pracy. Na podstawie zgromadzonej wiedzy firmy mogą dokonać audytu swoich procesów pod kątem zgodności z modelem HRBP.

Proces certyfikacji HR Business Partnera

Przekazujemy wytyczne dla programów rozwojowych zgodne ze standardami HRBP. Przygotowaliśmy odpowiedni proces edukacyjny w podmiotach akredytowanych oraz certyfikację zawodu HR Business Partnera.
Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest członkiem The European Association for People Management (EAPM),
organizacją tworzącą standardy i system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.
Lucerna 2018 – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner zostało członkiem EAPM wśród 32 krajów Europy.

Dlaczego warto być z nami ?

Uczestnictwo w kształtowaniu standardów pracy HR Business Partnera.

Wymiana wiedzy i doświadczenia z innymi osobami działającymi w zawodzie HR na spotkaniach społeczności

Dostęp do ciekawych opracowań merytorycznych, badań i raportów

Dostęp do dedykowanej oferty partnerskiej (zniżki, wykorzystanie narzędzi)

Uczestnictwo w inicjatywach merytorycznych i społecznościowych: konferencje, spotkania branżowe, szkolenia, warszaty, webinary, filmy, itp.

Realizacja projektów badawczych i rozwojowych dla których Stowarzyszenie ma w planach pozyskiwać środki finansowe (samodzielnie i w partnerstwie)

JAK PRZYSTĄPIĆ DO STOWARZYSZENIA?

  1. Wypełnij deklarację członkowską przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (pobierz 2 strony powyżej)
  2. Opłać roczną składkę członkowską w wysokości 150zł (zwolnieni są tegoroczni studenci oraz absolwenci jednostek akredytowanych przez Stowarzyszenie). Nr konta: Idea Bank 91195000012006550736970002 W tytule przelewu proszę wpisz: opłata członkowska za rok 2021
  3. Wyślij podpisany skan deklaracji i poinformuj nas o chęci przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner – biuro@hrbp.org.pl
  4. Poczekaj na oficjalną akceptację przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd Stowarzyszenia. Rozpatrzenie wniosku odbywa się do 21 dni od momentu wysłania deklaracji (otrzymasz email).

Partner Stowarzyszenia

ZARZĄD

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Prezes Stowarzyszenia

Ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor kilku książek, wielu publikacji oraz narzędzi HRMS

Agnieszka Bednarska

Agnieszka Bednarska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Interim HR Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej strategii personalnej i organizacji struktur HRBP. Współautor kilku wiodących projektów branżowych, Szkoły HR Business Partner w Gliwicach, portalu HRpolska.pl. Partner Zarządzający Grupa HR Masters

Dominik Ludwiczyński

Dominik Ludwiczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Wykładowca wielu uczelni wyższych. Prezes BEnew S.C.

CERTYFIKACJA ZAWODU HR BUSINESS PARTNERA

 

POZIOM I - HRBP

Otrzymanie certyfikatu HRBP potwierdza właściwe przygotowanie do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnik zna model, kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji. Po zdaniu egzaminu (testu online poziom I) uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: HR BUSINESS PARTNER (HRBP)

POZIOM II - Professional HRBP

Certyfikat potwierdza posiadanie wysokiej specjalizacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, zaawansowanych kompetencji zarządzania efektywnością organizacji oraz optymalizacji procesów personalnych. Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP oraz zdaniu egzaminu (testu online poziom II) uczestnik otrzymuje certyfikat: PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (PC HRBP)

POZIOM III - Master HRBP

Otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższej specjalizacji rozwoju kompetencji HR Business Partnera. Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów HR, prezentacji i narzędzi do pracy HRBP. Potrafi inicjować i prowadzić działania biznesowe jako Partner Zarządu. Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP – wszystkich trzech poziomów rozwoju kompetencji HRBP, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (MC HRBP)
Certyfikacja
t

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do certyfikacji wszystkich 3 poziomów mogą przystąpić tylko aktywni członkowie zwyczajni Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Uznajemy że osoba przystępująca do egzaminu wie, na czym polega zawód HR Business Partnera, zna podstawowe kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji.
t

Jaki może być maksymalny okres pomiędzy certyfikacją na kolejnym poziomie

Zakładamy, że okres pomiędzy egzaminami na poziomie I, II, III nie powinien przekraczać 2 lat.
t

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, by otrzymać certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner?

Warunkiem otrzymania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner jest:
  • Posiadanie aktualnego statusu członkostwa w PS HRBP, które wiąże się z wypełnieniem deklaracji członkowskiej wraz z uiszczeniem opłaty za rok 2021 w wysokości 150zł (zwolnieni są tegoroczni studenci oraz absolwenci jednostek akredytowanych przez Stowarzyszenie
  • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (patrz niżej)
  • Zdanie egzaminu na odpowiednim poziomie (proces certyfikacji rozpoczynamy zawsze od poziomu I)
t

Jaki rodzaj egzaminów obowiązuje?

Obowiązują testy online jednokrotnego wyboru na każdym poziomie certyfikacji I-III. Dodatkowo, na poziomie III przeprowadzamy Development Center oraz pogłębiony wywiad nt. rozwoju w roli HRBP i przebiegu kariery zawodowej. Uczestnik III poziomu certyfikacji powinien mieć co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku HR Business Partnera.

t

Ile kosztuje certyfikacja?

Opłata certyfikacyjna zależy od poziomu egzaminu.

Poziom I – Koszt egzaminu HR BUSINESS PARTNER (test online): opłata stała 190zł (lub 130zł w ciągu 6 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
Poziom II – Koszt egzaminu PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (test online): opłata stała 390zł (lub 290zł w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
Poziom III – Koszt egzaminu MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (test online) oraz wywiad nt. rozwoju: opłata stała 690zł (lub 590zł w ciągu 24 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
t

Czy mogę rozpocząć certyfikację od II poziomu?

Proces certyfikacji rozpoczynamy od poziomu I, nie ma innej możliwości!

t

Jakie warunki muszę spełnić, by przystąpić do II poziomu certyfikacji?

Warunkiem przystąpienia do certyfikacji PSHRBP na poziomie II i III jest odbycie programu rozwoju HR Business Partnera w jednym z akredytowanych podmiotów edukacyjnych (patrz lista). Przystąpienie do certyfikacji HR Business Partnera na poziomie I tego nie wymaga.
t

Gdzie mogę przygotować się do II i III poziomu certyfikacji?

Lista jednostek edukacyjnych akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner: WARSZAWA – Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe HRBP GLIWICE – Śląska Szkoła HR Business Partner – intensywne kursy przygotowawcze WROCŁAW – Wyższa Szkoła Bankowa – studia podyplomowe HRBP GDYNIA – Wyższa Szkoła Administracji Biznesu – studia podyplomowe HRBP SZCZECIN – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – studia podyplomowe HRBP DĄBROWA GÓRNICZA – Akademia WSB – studia podyplomowe HRBP
t

Jak rozpocząć proces certyfikacji?

Po wniesieniu opłaty wyślij potwierdzenie przelewu za egzamin: email: biuro@hrbp.org.pl Otrzymasz od nas kod do egzaminu wraz z instrukcją logowania do testu online (dotyczy poziomu I lub II). Pamiętaj certyfikujemy tylko aktywnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

ODDZIAŁY

południowy - Śląsk

Od czerwca 2016 we współpracy z Grupą HR Masters uruchomiliśmy oddział Stowarzyszenia w Gliwicach. Lider Oddziału: Agnieszka Bednarska agnieszka@hrbp.org.pl

centralny - Warszawa

Jesienią 2016r. we współpracy ze Szkołą Główną Handlową został uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Warszawie. Lider Oddziału: Dominik Ludwiczyński dominik@hrbp.org.pl

północny - Trójmiasto

Jesienią 2016r. we współpracy z ForFuture został uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Trójmieście. Lider Oddziału: Hanna Kąkol
bw

WYDARZENIA

WEBINAR „Historia i ewolucja systemów premiowych w Polsce- od premii regulaminowych po grywalizację”

Prowadzący: dr Robert Manikowski, Partner w Keystone Business Advisory, autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu systemów wynagrodzeń. Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Termin: 27.04.2021 (wtorek), godz.12.30-14.30
Zapisy: biuro@hrbp.org.pl

Uczestnicy webinaru poznają historię systemów premiowania w Polsce począwszy od systemów opartych o premie regulaminowe po rozwiązania o charakterze grywalizacji. Na podstawie zgromadzonych doświadczeń omówimy premiowanie w różnych grupach pokoleniowych oraz rozwiązania jakie zaistniały w projektowaniu mechanizmów premiowych ze względu na pandemię Covid19.

WEBINAR „Historia i ewolucja systemów premiowych w Polsce- od premii regulaminowych po grywalizację”
WEBINAR „Jak wspierać uważność liderów? 7 praktyk uważnego lidera”

WEBINAR „Typologia pracowników w czasach transformacji cyfrowej”

Prowadzący: Grzegorz Filipowicz, Agnieszka Radomska, Experience Institute
Termin: 28.01.2021 (czwartek), godz.14.00-15.30
Zapisy: https://form.jotform.com/210181772335350

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian, które w znacznej mierze są określane przez zmiany społeczne, technologiczne oraz rynkowe. Wszystko to wyraźnie oddziałuje na naszych pracowników – ich zaangażowanie, obawy czy też nowy sposób realizacji podstawowych zadań. Wiele wskazuje na to, że HR w tym zakresie ma do odegrania kluczową rolę. Podczas naszego spotkania zastanowimy się jak kształtować odpowiednie postawy pracowników. Odwołując się do unikalnych na rynku polskim badań, najlepszych praktyk i własnego doświadczenia zobaczymy jak dbać o pracowników, budować pozycję własną i organizacji.

WEBINAR „Typologia pracowników w czasach transformacji cyfrowej”

WEBINAR „TRENDY 2021 – dynamiczny świat zmian okiem HR Business Partnera

Prowadzący: Agnieszka Bednarska, Magdalena Siwińska, Grupa HR Masters – Śląska Szkoła HR Business Partner
Termin:
 21.01.2021 (czwartek), godz.10.00-12.00
Zapisy: biuro@hrbp.org.pl

Dokonujące się coraz szybciej przemiany życia gospodarczego i społecznego w otoczeniu współczesnych firm zmieniają również świat HR. Rola jaką odegrał HR w ubiegłym roku, jest porównywana do roli dyrektora finansowego podczas globalnego kryzysu finansowego. Badania przeprowadzone przez światowe organizacje ekonomiczne wskazują drogę, w jaki sposób HR powinien ewoluować do bardziej wzmocnionej pozycji. Firmy potrzebują swoich HR Business Partnerów jak nigdy wcześniej. Nie tylko po to, aby HR stał się przewodnikiem cyfrowej transformacji i nowych sposobów pracy, ale także, by świat pracy zrozumiał, że to właśnie człowiek (pracownik) jest teraz najważniejszy i powinien być w centrum uwagi. Podczas naszego spotkania podsumujemy wartość roku 2020 dla branży HR oraz zastanowimy się jak zwiększać efektywność działań HR w hybrydowym świecie pracy, zgodnie ze światowymi megatrendami, które będą miały największy wpływ na 2021 rok.

WEBINAR „TRENDY 2021 - dynamiczny świat zmian okiem HR Business Partnera”
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice
SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice

11-12.03.2020 Warszawa – Jesteśmy partnerem konferencji: POLSKI KONGRES PRAWA PRACY 

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest partnerem Polskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbędzie się w Warszawie 11-13 marca 2020. Organizatorem wydarzenia jest pismo Prawo Pracy i Wydawnictwo Must Read Media. Uwaga! mamy 2 bezpłatne wejściówki dla członków Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (sprawdź: biuro@hrbp.org.pl) Dostaliśmy również rabat na udział dla członków Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner w wysokości 10%. https://konferencje.mustreadmedia.pl/konferencja-pp/

Wydarzenie Kongres prawa pracy

25.03.2020 Warszawa – Jesteśmy partnerem wydarzenia: FORUM ZDROWEGO BIZNESU 

25 marca zapraszamy na kolejną edycję Forum Zdrowego Biznesu w Warszawie. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – spojrzymy na poszczególne filary systemów zarządzania zdrowiem od praktycznej strony, opierając się na doświadczeniach poszczególnych firm. Stowarzyszenie HR Business Partner jest partnerem wydarzenia http://forumzdrowegobiznesu.pl/ Więcej informacji: https://hrpolska.pl/…/patronat-…/forum-zdrowego-biznesu.html

Wydarzenie FORUM ZDROWEGO BIZNESU

13.02.2020 Gliwice – Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia: ABSENCJA CHOROBOWA, A SYSTEM BENEFITÓW I PREMII

Zapraszamy 13 lutego do Gliwic. Będziemy dyskutować nad wyborem metod zarządzania absencją chorobową oraz oddziaływaniem benefitów i premii na absencję chorobową. Spotkanie oraz panel dyskusyjny poprowadzą Mikołaj Zając oraz Edyta Grajek- Mosiołek z firmy Conperio. Serdecznie zapraszamy! Zapowiada się bardzo ciekawy temat dla HR! Zapisy biuro@hrbp.org.pl 

SPOTKANIE ABSENCJA CHOROBOWA Gliwice

05.12.2019 Wrocław – Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia: MARKETING REKRUTACYJNY

Będziemy zastanawiać się nad wykorzystaniem koncepcji marketingu rekrutacyjnego. Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29/31, sala 220. Więcej informacji: https://hrpolska.pl/newsy/hr-business-partner/marketing-rekrutacyjny-bez-tajemnic-bezplatny-warsztat-5-12-2019-wroclaw.html?fbclid=IwAR3jyKqGI2dTXGgV5mes8ewUfPNfKjKa-XVBO6Zrd_kH2kIC2J5HPz0LRxU

III Kongres Profesjonalistów HR
Jako partner wydarzenia zapraszamy na: /członkowie Stowarzyszenia otrzymują 15% zniżki – specjalny kod został wysłany na maila – nie otrzymałeś/aś napisz do nas/
III Kongres Profesjonalistów HR
PROGRAM
Zapraszamy nasze spotkanie w Gdyni:

Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera. Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10 16.10 – 16.20 Rejestracja oraz powitanie uczestników Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia
16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

konferencja Quo Vadis Szkolenia
konferencja Quo Vadis Szkolenia
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 13.12.18
Program
Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera. Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10 16.10 – 16.20 Rejestracja oraz powitanie uczestników Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia
16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

*

***

Zapraszamy do kontaktu

ZARZĄD

Grzegorz Filipowicz

grzegorz@hrbp.org.pl +48/ 518 020 998

Agnieszka Bednarska

agnieszka@hrbp.org.pl +48/ 502 054 243

Dominik Ludwiczyński

dominik@hrbp.org.pl +48/ 501 519 015

BIURO

członkostwo i certyfikacja

biuro@hrbp.org.pl

konto Stowarzyszenia

Idea Bank: 91195000012006550736970002 
CZŁONKOSTWO (150zł za rok) tytuł przelewu: Opłata członkowska za rok 2021
CERTYFIKACJA tytuł przelewu: Certyfikat HRBP_poziom I lub II lub III

Bądź na bieżąco!

Poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach

Udało się, zostałeś/aś zapisany/a

Bądź na bieżąco

 

 

Udało się, zostałeś/aś zapisany/a