Koncepcja zmiany i rozwoju roli specjalisty HR w kierunku HR Business Partnera staje się ostatnio jednym z głównych nurtów praktyki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Wciąż jednak trudno o usystematyzowanie standardów zawodu. To powód, dla którego powołaliśmy Stowarzyszenie, które ma służyć całemu środowisku HR Business Partnerów.
Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.


Standardy pracy HR Business Partnera

Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia  jest  wypracowanie standardów dotyczących HR Business Partnera tak, by przygotować odpowiedni proces edukacyjny i certyfikacyjny.

Standardy HR Business Partneringu dla organizacji

W ramach Stowarzyszenia będą wypracowywane standardy i rekomendacje dla organizacji chcących w pełni wykorzystać ten model pracy.
Firmy będą mogły dokonać audytu swoich procesów pod kątem zgodności z modelem HRBP.

Projekty i opracowania edukacyjne dla HR Business Partnerów

Przygotowujemy wytyczne dla programów rozwojowych zgodne ze standardami HR Business Partnera. Opracowujemy także multimedialne materiały edukacyjne.

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest członkiem The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą standardy i system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

Lucerna 2018 – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner zostało członkiem EAPM wśród 32 krajów Europy.

Dlaczego warto być z nami ?

Uczestnictwo w kształtowaniu standardów pracy HR Business Partnera.

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi osobami działającymi w roli HR Business Partnera na spotkaniach społeczności.

Dostęp do ciekawych opracowań merytorycznych, badań i raportów

Dostęp do dedykowanej oferty partnerskiej (zniżki, wykorzystanie narzędzi)

Uczestnictwo w inicjatywach merytorycznych i społecznościowych: konferencje, spotkania branżowe, webcasty, filmy, itp.

Realizacja projektów badawczych i rozwojowych dla których Stowarzyszenie będzie pozyskiwało środki finansowe (samodzielnie i w partnerstwie)

Spotkania członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania członków i sympatyków. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 2016r w SGH w Warszawie. Do pobrania materiały podsumowujące spotkanie. Aktualne informacje – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner na Facebooku.

Konferencje

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konferencjach dla środowiska HR.

Zespoły projektowe

1. Przygotowanie filmowego / multimedialnego kompendium wiedzy HR Business Partnera
2. Rejestracja zawodu HR Business Partnera
3. Wypracowanie wzorcowego modelu & badań kompetencji HR Business Partnera
4. Wypracowanie standardów edukacyjnych dla studiów podyplomowych i projektów szkoleniowych
5. Badanie przygotowania organizacji do wprowadzenia / wykorzystania modelu HRBP – w tym benchmark HDI
6. Nawiązanie współpracy z organizacjami zagranicznymi (CIPD; ATD; SHRM)
7. Szkolenia wewnętrzne dla członków Stowarzyszenia (warsztaty i webcasty)
8. Stowarzyszenie w projektach „unijnych”

JAK PRZYSTĄPIĆ DO STOWARZYSZENIA?

 1. Wypełnij deklarację członkowską przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (pobierz 2 strony powyżej)
 2. Opłać składkę członkowską w wysokości 150zł (zwolnieni są tegoroczni studenci oraz absolwenci jednostek akredytowanych przez Stowarzyszenie).
  Nr konta: Idea Bank 91195000012006550736970002
  W tytule przelewu proszę wpisz: opłata członkowska za rok 2020
 3. Wyślij podpisany skan deklaracji i poinformuj nas o chęci przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner – biuro@hrbp.org.pl
 4. Poczekaj na oficjalną akceptację przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rozpatrzenie wniosku odbywa się do 21 dni od momentu wysłania deklaracji (otrzymasz email).

Partner Stowarzyszenia


ZARZĄD

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Prezes Stowarzyszenia

Ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor kilku książek, wielu publikacji oraz narzędzi HRMS

Agnieszka Bednarska

Agnieszka Bednarska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Interim HR Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej strategii personalnej i organizacji struktur HRBP. Współautor kilku wiodących projektów branżowych, Szkoły HR Business Partner w Gliwicach, portalu HRpolska.pl. Partner Zarządzający Grupa HR Masters

Dominik Ludwiczyński

Dominik Ludwiczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Wykładowca wielu uczelni wyższych. Prezes BEnew S.C.

CERTYFIKACJA ZAWODU HR BUSINESS PARTNERA


POZIOM I - HRBP

Otrzymanie certyfikatu HRBP potwierdza właściwe przygotowanie do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnik zna model, kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji.
Po zdaniu egzaminu (testu online poziom I) uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: HR BUSINESS PARTNER (HRBP)


POZIOM II - Professional HRBP

Certyfikat potwierdza posiadanie wysokiej specjalizacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, zaawansowanych kompetencji zarządzania efektywnością organizacji oraz optymalizacji procesów personalnych.
Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP oraz zdaniu egzaminu (testu online poziom II) uczestnik otrzymuje certyfikat: PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (PC HRBP)


POZIOM III - Master HRBP

Otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższej specjalizacji rozwoju kompetencji HR Business Partnera. Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów HR, prezentacji i narzędzi do pracy HRBP. Potrafi inicjować i prowadzić działania biznesowe jako Partner Zarządu.
Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP – wszystkich trzech poziomów rozwoju kompetencji HRBP, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (MC HRBP)

t

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do certyfikacji wszystkich 3 poziomów mogą przystąpić tylko aktywni członkowie zwyczajni Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Uznajemy że osoba przystępująca do egzaminu wie, na czym polega zawód HR Business Partnera, zna podstawowe kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji.
t

Jaki może być maksymalny okres pomiędzy certyfikacją na kolejnym poziomie

Zakładamy, że okres pomiędzy egzaminami na poziomie I, II, III nie powinien przekraczać 2 lat.
t

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, by otrzymać certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner?

Warunkiem otrzymania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner jest:
 • Posiadanie aktualnego statusu członkostwa w PS HRBP, które wiąże się z wypełnieniem deklaracji członkowskiej wraz z uiszczeniem opłaty za rok 2020 w wysokości 150zł (zwolnieni są tegoroczni studenci oraz absolwenci jednostek akredytowanych przez Stowarzyszenie
 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (patrz niżej)
 • Zdanie egzaminu na odpowiednim poziomie (proces certyfikacji rozpoczynamy zawsze od poziomu I)
t

Jaki rodzaj egzaminów obowiązuje?

Obowiązują testy online jednokrotnego wyboru w każdym poziomie I-III.
Dodatkowo, na poziomie III przeprowadzamy pogłębiony wywiad nt. rozwoju w roli HRBP i przebiegu kariery zawodowej.

t

Ile kosztuje certyfikacja?

Opłata certyfikacyjna zależy od poziomu egzaminu.

Poziom I – Koszt egzaminu HR BUSINESS PARTNER (test online): opłata stała 190zł (lub 130zł w ciągu 6 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
Poziom II – Koszt egzaminu PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (test online): opłata stała 390zł (lub 290zł w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
Poziom III – Koszt egzaminu MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (test online) oraz wywiad nt. rozwoju: opłata stała 690zł (lub 590zł w ciągu 24 miesięcy od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia)
t

Czy mogę rozpocząć certyfikację od II poziomu?

Proces certyfikacji rozpoczynamy od poziomu I, nie ma innej możliwości!

t

Jakie warunki muszę spełnić, by przystąpić do II poziomu certyfikacji?

Warunkiem przystąpienia do certyfikacji PSHRBP na poziomie II i III jest odbycie programu rozwoju HR Business Partnera w jednym z akredytowanych podmiotów edukacyjnych (patrz lista). Przystąpienie do certyfikacji HR Business Partnera na poziomie I tego nie wymaga.

t

Gdzie mogę przygotować się do II i III poziomu certyfikacji?

Lista jednostek edukacyjnych akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner:
WARSZAWA – Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe HRBP
GLIWICE – Szkoła HR Business Partner – intensywne kursy przygotowawcze
WROCŁAW – Wyższa Szkoła Bankowa – studia podyplomowe HRBP
GDYNIA – Wyższa Szkoła Administracji Biznesu – studia podyplomowe HRBP
SZCZECIN – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – studia podyplomowe HRBP
DĄBROWA GÓRNICZA – Akademia WSB – studia podyplomowe HRBP

t

Jak rozpocząć proces certyfikacji?

Po wniesieniu opłaty wyślij potwierdzenie przelewu za egzamin: email: biuro@hrbp.org.pl
Otrzymasz od nas kod do egzaminu wraz z instrukcją logowania do testu online (dotyczy poziomu I lub II).
Pamiętaj certyfikujemy tylko aktywnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

ODDZIAŁY

południowy - Śląsk

Od czerwca 2016 we współpracy z Grupą HR Masters uruchomiliśmy oddział Stowarzyszenia w Gliwicach.

Lider Oddziału: Agnieszka Bednarska agnieszka@hrbp.org.pl

centralny - Warszawa

Jesienią 2016r. we współpracy ze Szkołą Główną Handlową został uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Warszawie.

Lider Oddziału: Dominik Ludwiczyński dominik@hrbp.org.pl

 

północny - Trójmiasto

Jesienią 2016r. we współpracy z ForFuture został uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Trójmieście.

Lider Oddziału: Hanna Kąkol

Baza wiedzy

i

Publikacje

W ramach Stowarzyszenia tworzymy opracowania merytoryczne. Część z nich jest ogólnie dostępna, pozostałe natomiast są udostępniane wyłącznie członkom Stowarzyszenia na naszej wewnętrznej platformie IT.
Opracowania do pobrania:

Wypracowane opracowania dla członków Stowarzyszenia:

 • Omówienie modelu HR Business Partnera
 • Profil kompetencji HR Business Partnera
 • Prace nad standardami funkcji HR Business Partnera

Video

Tworzymy również materiały video o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Dostępne materiały:

c

Inne materiały

Wkrótce udostępnimy dodatkowe opracowanie tworzone w ramach działalności Stowarzyszenia.

WYDARZENIA

11-12.03.2020 Warszawa – Jesteśmy partnerem konferencji: POLSKI KONGRES PRAWA PRACY 

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest partnerem Polskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbędzie się w Warszawie 11-13 marca 2020. Organizatorem wydarzenia jest pismo Prawo Pracy i Wydawnictwo Must Read Media.
Uwaga! mamy 2 bezpłatne wejściówki dla członków Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (sprawdź: biuro@hrbp.org.pl)

Dostaliśmy również rabat na udział dla członków Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner w wysokości 10%.
https://konferencje.mustreadmedia.pl/konferencja-pp/25.03.2020 Warszawa – Jesteśmy partnerem wydarzenia: FORUM ZDROWEGO BIZNESU 

25 marca zapraszamy na kolejną edycję Forum Zdrowego Biznesu w Warszawie. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – spojrzymy na poszczególne filary systemów zarządzania zdrowiem od praktycznej strony, opierając się na doświadczeniach poszczególnych firm. Stowarzyszenie HR Business Partner jest partnerem wydarzenia http://forumzdrowegobiznesu.pl/ Więcej informacji: https://hrpolska.pl/…/patronat-…/forum-zdrowego-biznesu.html

 13.02.2020 Gliwice – Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia: ABSENCJA CHOROBOWA, A SYSTEM BENEFITÓW I PREMII

Zapraszamy 13 lutego do Gliwic. Będziemy dyskutować nad wyborem metod zarządzania absencją chorobową oraz oddziaływaniem benefitów i premii na absencję chorobową. Spotkanie oraz panel dyskusyjny poprowadzą Mikołaj Zając oraz Edyta Grajek- Mosiołek z firmy Conperio. Serdecznie zapraszamy! Zapowiada się bardzo ciekawy temat dla HR! Zapisy biuro@hrbp.org.pl 05.12.2019 Wrocław – Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia: MARKETING REKRUTACYJNY

Będziemy zastanawiać się nad wykorzystaniem koncepcji marketingu rekrutacyjnego.
Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29/31, sala 220.
Więcej informacji: https://hrpolska.pl/newsy/hr-business-partner/marketing-rekrutacyjny-bez-tajemnic-bezplatny-warsztat-5-12-2019-wroclaw.html?fbclid=IwAR3jyKqGI2dTXGgV5mes8ewUfPNfKjKa-XVBO6Zrd_kH2kIC2J5HPz0LRxUJako partner wydarzenia zapraszamy na:
/członkowie Stowarzyszenia otrzymują 15% zniżki – specjalny kod został wysłany na maila – nie otrzymałeś/aś napisz do nas/


PROGRAM
Zapraszamy nasze spotkanie w Gdyni:

Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera.

Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

Rejestracja oraz powitanie uczestników

Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia

16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Program

Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera.

Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

Rejestracja oraz powitanie uczestników

Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia

16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Członkowie stowarzyszenia

Lista aktualnych członków Stowarzyszenia:


1. Grzegorz Filipowicz
2. Dominik Ludwiczyński
3. Agnieszka Bednarska
3. Magdalena Siwińska
4. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
5.Ewa Puzia-Sawicka
6. Grzegorz Święch
7. Sławomir Sikora
8. Aleksandra Nowak
9. Robert Manikowski
10. Zdzisław Kondek
13. Wojciech Michałek
14. Andrzej Nitecki
15. Łukasz Halkiewicz
16. Katarzyna Meysztowicz
17. Daria Nawrat
18. Anna Kasperek
19. Katarzyna Stokowiec
20. Agnieszka Zychora
21. Agnieszka Michałek
22. Magdalena Wodzińska
23. Aleksandra Tobis
24. Elżbieta Półtorak-Lipska
25. Katarzyna Strzelczyk
26. Monika Ciechomska
27. Anna Rynkiewicz
28. Przemysław Giziewski
29. Iza Klat
30. Dominika Kotulska
31. Katarzyna Trwoga
32. Aneta Cisek
33. Magdalena Prystupa
34. Maciej Ruciński
35. Anna Zaskórska
36. Joanna Samsel
37. Sylwia Topolska
38. Iwona Kotlińska
39. Małgorzata Kowalczyk
40. Edyta Rytel
41. Agnieszka Żuraw
42. Łukasz Sójka
43. Agnieszka Pipała
44. Malwina Górecka
45. Katarzyna Kulig-Moskwa
46. Małgorzata Raczyńska
47. Karolina Piworun
48. Aneta Maciejczak
49. Bogumiła Gąsiorowska
50. Ewa Najda
51. Agata Kasperska
52. Agnieszka Romel-Mróz
53. Lilla Porzuczek
54. Renata Kontach-Lis
55. Bożena Andrzejak
56. Agnieszka Pijaczyńska
57. Monika Koriat
58. Katarzyna Patkowska
59. Joanna Podubińska
60. Joanna Wcześniak
61. Marta Szklarska
62. Magdalena Szumna
63. Alan Kusz
64. Małgorzata Pająk
65. Ilona Węgłowska-Hajnus
66. Aleksandra Hartman
67. Aleksandra Stańczyk
68. Monika Kałużyńska
69. Katarzyna Janiec
70. Aneta Jadwiszczok
71. Joanna Czuchnowska
72. Grażyna Kęciek
73. Magdalena Kopańska-Zabiegała
74. Paweł Kopijer
75. Michał Marcinkowski
76. Katarzyna Sapińska
77. Karolina Sokołowska
78. Anna Talaga
79. Barbara Uchman
80. Magdalena Stawska 
81. Renata Zydor
82. Sylwia Borowska
83. Anna Dąbek
84. Zuzanna Piasecka
85. Katarzyna Janiec
86. Hanna Sołtysiak
87. Beata Plust
88. Małgorzata Tadeusiewicz
89. Karolina Szykuła-Wróblewska
90. Marzena Milewska
91. Renata Czechowska
92. Anna Bawor-Skowron
93. Hanna Kąkol
94. Anna Natorska-Nowicka
95. Katarzyna Chudzińska​
96. Anna Dutkiewicz
97. Ewa Sokołowska
98. Dominika Beblo
99. Katarzyna Pietrzak
100. Agnieszka Dudek
101. Iza Stanaszek
102. Natalia Bielinska
103. Ilona Nicpoń
104. Arkadiusz Garbowski
105. Edyta Jarosiewicz
106. Janett Stołowska
107. Olga Zezula
108. Jacek Kopacz
109. Edyta Surmańska
110. Małgorzata Wojciechowska
111. Twoje imię i nazwisko (pobierz: deklaracja członkowska 2018r.)

Zapraszamy do kontaktu

ZARZĄD

Grzegorz Filipowicz

grzegorz@hrbp.org.pl
+48/ 518 020 998

Agnieszka Bednarska

agnieszka@hrbp.org.pl
+48/ 502 054 243

Dominik Ludwiczyński

dominik@hrbp.org.pl
+48/ 501 519 015

BIURO

członkostwo i certyfikacja

biuro@hrbp.org.pl

konto Stowarzyszenia

Nr konta: Idea Bank
91195000012006550736970002 
CERTYFIKACJA tytuł przelewu:
certyfikat HRBP_poziom I lub II lub III
CZŁONKOSTWO tytuł przelewu:
opłata członkowska za rok 2020

Bądź na bieżąco!

Poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach

Udało się, zostałeś/aś zapisany/a

Bądź na bieżąco

 

 

Udało się, zostałeś/aś zapisany/a