Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner

Koncepcja zmiany i rozwoju roli specjalisty HR w kierunku HR Business Partnera staje się ostatnio jednym z głównych nurtów praktyki w obszarze ZZL. Wciąż jednak trudno o usystematyzowanie standardów praktyk. Dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie, które ma służyć całemu środowisku HR Business Partnerów.

Cel

Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.

INFOR

Dlaczego warto być z nami ?

Uczestnictwo w kształtowaniu standardów pracy HR business Partnera.

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi osobami działającymi w roli HR Business Partnera na spotkaniach społeczności.

Dostęp do ciekawych opracowań merytorycznych i rozwiązań technologicznych, w tym dedykowanej platformy IT.

Dostęp do dedykowanej oferty partnerskiej (zniżki, wykorzystanie narzędzi) – wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w inicjatywach merytorycznych i społecznościowych: konferencje, webcasty, filmy etc.

Realizacja projektów badawczych i rozwojowych (B&R) dla których Stowarzyszenie będzie pozyskiwało środki finansowe (samodzielnie i w partnerstwie).

Władze

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Prezes Stowarzyszenia

Ekspert ZZL z 25 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor kilku książek, wielu publikacji oraz narzędzi HRMS

Piotr Pszczółkowski

Piotr Pszczółkowski

Wice Prezes Stowarzyszenia

Od 7 lat pełni funkcję Prezesa firmy HRtec Sp. z o.o. Twórca autorskiej platformy IT do zarządzania procesami HR: HRsys.pl. Specjalizuje się w optymalizacji procesów HR w organizacjach, poprzez wdrożenia systemów IT. Jest konsultantem i trenerem biznesu.

Dominik Ludwiczyński

Dominik Ludwiczyński

Wice Prezes Stowarzyszenia

Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Wykładowca wielu uczelni wyższych. Prezes BEnew S.C.

Członkowie stowarzyszenia

Lista aktualnych członków Stowarzyszenia:

1. Grzegorz Filipowicz
2. Piotr Pszczółkowski
3. Dominik Ludwiczyński
4. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
7. Ewa Puzia-Sawicka
8. Grzegorz Święch
9. Sławomir Sikora
10. Aleksandra Nowak
11. Robert Manikowski
16. Zdzisław Kondek
17. Agnieszka Bednarska
18. Magdalena Siwińska-Olszówka
19. Wojciech Michałek
20. Andrzej Nitecki
21. Łukasz Halkiewicz
22. Katarzyna Meysztowicz
23. Daria Nawrat
24. Anna Kasperek
25. Katarzyna Stokowiec
26. Agnieszka Zychora
27. Agnieszka Michałek
28. Magdalena Wodzinska
29. Aleksandra Tobis
30. Elżbieta Półtorak-Lipska
31. Katarzyna Strzelczyk
32. Monika Ciechomska
33. Anna Rynkiewicz
34. Przemysław Giziewski
35. Iza Klat
36. Dominika Kotulska
37. Katarzyna Trwoga
38. Aneta Cisek
39. Magdalena Prystupa
40. Maciej Ruciński
41. Anna Zaskórska
42. Joanna Samsel
43. Sylwia Topolska
44. Iwona Kotlińska
45. Małgorzata Kowalczyk
46. Edyta Rytel
47. Agnieszka Żuraw
48. Łukasz Sójka
49. Agnieszka Pipała
50. Malwina Górecka
51. Katarzyna Kulig-Moskwa
52. Agnieszka Agnes
53. Karolina Piworun
54. Aneta Maciejczak
55. Bogumiła Gąsiorowska
56. Ewa Najda
57. Agata Kasperska
58. Agnieszka Romel-Mróz
59. Lilla Porzuczek
60. Renata Kontach-Lis
61. Bożena Andrzejak
62.Agnieszka Pijaczyńska
63. Monika Koriat
64. Katarzyna Patkowska
64. Joanna Podobińska
65. Joanna Wcześniak
66. Marta Szklarska
67. Magdalena Szumna
68. Alan Kusz
69. Małgorzata Pająk
70. Ilona Węgłowska-Hajnus
71.Aleksandra Hartman

Oddziały

Oddział w Gliwicach

Od czerwca 2016 we współpracy z HRmasters uruchomiliśmy Oddział Stowarzyszenia w Gliwicach.

Lider Oddziału: Agnieszka Bednarska agnieszka@hrmasters.pl

Oddział w Trójmieście

Jesienią 2016r. we współpracy z HRtec i ForFuture zostanie uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Trójmieście

Lider Oddziału: Grzegorz Filipowicz grzegorz@forfuture.eu

Oddział we Wrocławiu

W drugiej połowie 2016 we współpracy z Wyższą szkołą Bankową uruchamiamy oddział Stowarzyszenia we Wrocławiu.

Lider Oddziału: Katarzyna Kulig-Moskwa katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl

Baza wiedzy

i

Publikacje

W ramach Stowarzyszenia tworzymy opracowania merytoryczne. Część z nich jest ogólnie dostępna, pozostałe natomiast są udostępniane wyłącznie członkom Stowarzyszenia na naszej wewnętrznej platformie IT.
Opracowania do pobrania:

Wypracowane opracowania dla członków Stowarzyszenia:

  • Omówienie modelu HR Business Partnera
  • Profil kompetencji HR Business Partnera
  • Prace nad standardami funkcji HR Business Partnera

Video

Tworzymy również materiały video o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Dostępne materiały:

c

Inne materiały

Wkrótce udostępnimy dodatkowe opracowanie tworzone w ramach działalności Stowarzyszenia.

Projekty

Standardy dla HR Business Partnera

Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia na rok 2016 to wypracowanie standardów dotyczących HR Business Partnera tak, by przygotować odpowiedni proces edukacyjny i certyfikacyjny.

Standardy HR Business Partneringu dla organizacji

W ramach Stowarzyszenia będą wypracowywane standardy i rekomendacje dla organizacji chcących w pełni wykorzystać ten model pracy.
Firmy będą mogły dokonać audytu swoich procesów pod kątem zgodności z modelem HRBP.

Projekty i opracowania edukacyjne dla HR Business Partnerów

Przygotowujemy wytyczne dla programów rozwojowych zgodne ze standardami HR Business Partnera. Opracowujemy także multimedialne materiały edukacyjne.

Najbliższe spotkanie odbędzie się… już wkrótce

Wydarzenia

Spotkania własne

Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania członków i sympatyków. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 2016r w SGH w Warszawie. Do pobrania materiały podsumowujące spotkanie. Aktualne informacje – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner na Facebooku.

Konferencje

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konferencjach dla środowiska HR.

Zespoły projektowe

1. Przygotowanie filmowego / multimedialnego kompendium wiedzy HR Business Partnera
2. Rejestracja zawodu HR Business Partnera

3. Wypracowanie wzorcowego modelu & badań kompetencji HR Business Partnera
4. Wypracowanie standardów edukacyjnych dla studiów podyplomowych i projektów szkoleniowych
5. Badanie przygotowania organizacji do wprowadzenia / wykorzystania modelu HRBP – w tym benchmark HDI

6. Nawiązanie współpracy z organizacjami zagranicznymi (CIPD; ATD; SHRM)
7. Szkolenia wewnętrzne dla członków Stowarzyszenia (warsztaty i webcasty)
8. Stowarzyszenie w projektach „unijnych”

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Do zarządu

Grzegorz Filipowicz

Email: grzegorz@forfuture.eu
Telefon: 518 020 998

Piotr Pszczółkowski

Email: piotr.pszczolkowski@hrtec.pl
Telefon: 500 025 365

Dominik Ludwiczyński

Email: dominik@dumel.pl
Telefon: 501 519 015

Do koordynatora

Anna Wojciechowska

Email: anna.wojciechowska@hrtec.pl
Telefon: 537 452 333

Liderzy oddziałów

Agnieszka Bednarska

Email: agnieszka@hrmasters.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Email: katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl