Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner

Koncepcja zmiany i rozwoju roli specjalisty HR w kierunku HR Business Partnera staje się ostatnio jednym z głównych nurtów praktyki w obszarze ZZL. Wciąż jednak trudno o usystematyzowanie standardów praktyk. Dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie, które ma służyć całemu środowisku HR Business Partnerów.

Cel

Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.

Dlaczego warto być z nami ?

Uczestnictwo w kształtowaniu standardów pracy HR business Partnera.

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi osobami działającymi w roli HR Business Partnera na spotkaniach społeczności.

Dostęp do ciekawych opracowań merytorycznych i rozwiązań technologicznych, w tym dedykowanej platformy IT.

Dostęp do dedykowanej oferty partnerskiej (zniżki, wykorzystanie narzędzi) – wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w inicjatywach merytorycznych i społecznościowych: konferencje, webcasty, filmy etc.

Realizacja projektów badawczych i rozwojowych (B&R) dla których Stowarzyszenie będzie pozyskiwało środki finansowe (samodzielnie i w partnerstwie).

Władze

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Prezes Stowarzyszenia

Ekspert ZZL z 25 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor kilku książek, wielu publikacji oraz narzędzi HRMS

Piotr Pszczółkowski

Piotr Pszczółkowski

Wice Prezes Stowarzyszenia

Od 7 lat pełni funkcję Prezesa firmy HRtec Sp. z o.o. Twórca autorskiej platformy IT do zarządzania procesami HR: HRsys.pl. Specjalizuje się w optymalizacji procesów HR w organizacjach, poprzez wdrożenia systemów IT. Jest konsultantem i trenerem biznesu.

Dominik Ludwiczyński

Dominik Ludwiczyński

Wice Prezes Stowarzyszenia

Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Wykładowca wielu uczelni wyższych. Prezes BEnew S.C.

Członkowie stowarzyszenia

Lista aktualnych członków Stowarzyszenia:


1. Grzegorz Filipowicz
2. Piotr Pszczółkowski
3. Dominik Ludwiczyński
4. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
5. Ewa Puzia-Sawicka
6. Grzegorz Święch
7. Sławomir Sikora
8. Aleksandra Nowak
9. Robert Manikowski
10. Zdzisław Kondek
11. Agnieszka Bednarska
12. Magdalena Siwińska-Olszówka
13. Wojciech Michałek
14. Andrzej Nitecki
15. Łukasz Halkiewicz
16. Katarzyna Meysztowicz
17. Daria Nawrat
18. Anna Kasperek
19. Katarzyna Stokowiec
20. Agnieszka Zychora
21. Agnieszka Michałek
22. Magdalena Wodzinska
23. Aleksandra Tobis
24. Elżbieta Półtorak-Lipska
25. Katarzyna Strzelczyk
26. Monika Ciechomska
27. Anna Rynkiewicz
28. Przemysław Giziewski
29. Iza Klat
30. Dominika Kotulska
31. Katarzyna Trwoga
32. Aneta Cisek
33. Magdalena Prystupa
34. Maciej Ruciński
35. Anna Zaskórska
36. Joanna Samsel
37. Sylwia Topolska
38. Iwona Kotlińska
39. Małgorzata Kowalczyk
40. Edyta Rytel
41. Agnieszka Żuraw
42. Łukasz Sójka
43. Agnieszka Pipała
44. Malwina Górecka
45. Katarzyna Kulig-Moskwa
46. Agnieszka Agnes
47. Karolina Piworun
48. Aneta Maciejczak
49. Bogumiła Gąsiorowska
50. Ewa Najda
51. Agata Kasperska
52. Agnieszka Romel-Mróz
53. Lilla Porzuczek
54. Renata Kontach-Lis
55. Bożena Andrzejak
56.Agnieszka Pijaczyńska
57. Monika Koriat
58. Katarzyna Patkowska
59. Joanna Podobińska
60. Joanna Wcześniak
61. Marta Szklarska
62. Magdalena Szumna
63. Alan Kusz
64. Małgorzata Pająk
65. Ilona Węgłowska-Hajnus
66. Aleksandra Hartman
67. Aleksandra Stańczyk
68. Monika Kałużyńska
69. Katarzyna Janiec
70. Aneta Jadwiszczok
71. Joanna Czuchnowska
72. Grażyna Kęciek
73. Magdalena Kopańska-Zabiegała
74. Paweł Kopijer
75. Michał Marcinkowski
76. Katarzyna Sapińska
77. Karolina Sokołowska
78. Anna Talaga
79. Barbara Uchman
80. Magdalena Stawska 
81. Renata Zydor
82. Sylwia Borowska
83. Anna Dąbek
84. Zuzanna Piasecka
85. Katarzyna Janiec
86. Twoje imię i nazwisko (pobierz: deklaracja członkowska 2017r.)

Oddziały

Oddział w Gliwicach

Od czerwca 2016 we współpracy z HRmasters uruchomiliśmy Oddział Stowarzyszenia w Gliwicach.

Lider Oddziału: Agnieszka Bednarska agnieszka@hrmasters.pl

Oddział w Trójmieście

Jesienią 2016r. we współpracy z HRtec i ForFuture zostanie uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Trójmieście

Lider Oddziału: Grzegorz Filipowicz grzegorz@forfuture.eu

Oddział we Wrocławiu

W drugiej połowie 2016 we współpracy z Wyższą szkołą Bankową uruchamiamy oddział Stowarzyszenia we Wrocławiu.

Lider Oddziału: Katarzyna Kulig-Moskwa katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl

Baza wiedzy

i

Publikacje

W ramach Stowarzyszenia tworzymy opracowania merytoryczne. Część z nich jest ogólnie dostępna, pozostałe natomiast są udostępniane wyłącznie członkom Stowarzyszenia na naszej wewnętrznej platformie IT.
Opracowania do pobrania:

Wypracowane opracowania dla członków Stowarzyszenia:

  • Omówienie modelu HR Business Partnera
  • Profil kompetencji HR Business Partnera
  • Prace nad standardami funkcji HR Business Partnera

Video

Tworzymy również materiały video o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Dostępne materiały:

c

Inne materiały

Wkrótce udostępnimy dodatkowe opracowanie tworzone w ramach działalności Stowarzyszenia.

Projekty

Standardy dla HR Business Partnera

Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia na rok 2016 to wypracowanie standardów dotyczących HR Business Partnera tak, by przygotować odpowiedni proces edukacyjny i certyfikacyjny.

Standardy HR Business Partneringu dla organizacji

W ramach Stowarzyszenia będą wypracowywane standardy i rekomendacje dla organizacji chcących w pełni wykorzystać ten model pracy.
Firmy będą mogły dokonać audytu swoich procesów pod kątem zgodności z modelem HRBP.

Projekty i opracowania edukacyjne dla HR Business Partnerów

Przygotowujemy wytyczne dla programów rozwojowych zgodne ze standardami HR Business Partnera. Opracowujemy także multimedialne materiały edukacyjne.

Wydarzenia

Spotkanie Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2017
Program

ANALIZA RENTOWNOŚCI ZADAŃ NA STANOWISKU!
Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić na spotkanie Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner – pierwsze w 2017 roku. Wcześniejsze spotkania ugruntowały nasze przekonanie o konieczności oparcia działań HR Business Partnera o wymierne wskaźniki – zarówno w procesie podejmowania decyzji jak i przy wykazywaniu efektów naszej pracy. Dlatego właśnie zaprosiliśmy osobę, która jak mało kto zna i rozumie mechanizmy analizy rentowności działań w obszarze ZZL i nie tylko – Roberta Reinfussa. Nie tylko zapoznamy się z jego nową koncepcją ale tez spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: co w praktyce koncepcja Evidence Based Management oznacza dla HR Business Partnerów.
Zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Tym bardziej szczególnie zachęcam do tego aby dołączyć do nas.
Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

PROGRAM SPOTKANIA
16.00 – 16.15 – Rejestracja oraz spotkania networkingowe
16.15 – 16.30 – Sprawy organizacyjne oraz informacje dla nowych członków
16.30 – 17.00 – Grzegorz Filipowicz – Omówienie realizacji projektów rozwojowych, wewnętrznych warsztatów
17.00 – 18.00 – Gość Specjalny: Robert Reinfuss – Value View
18.00 – 18.30 – Dyskusja panelowa: wyzwania HR Business Partnerów
18.30 – 19.00 – Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Sylwetka gościa specjalnego
Robert Reinfuss – praktyk i doradca biznesowy oraz autor publikacji w dziedzinie zarządzania personelem. Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu oraz w zarządzaniu w firmach produkcyjnych, handlowych i bankowości. Jest też autorem dwóch książek związanych z zarządzaniem: MBO prosta, skuteczna metoda zarządzania Twoją firmą (helion 2009) oraz Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HR (WK 2012). Twórca i propagator unikatowego rozwiązania Value View.

Zgłoszenia prosimy kierować do: grzegorz@forfuture.eu

UWAGA: Uczestnictwo w spotkaniu wymaga zgłoszenia i potwierdzenia imiennym zaproszeniem.

Spotkania własne

Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania członków i sympatyków. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 2016r w SGH w Warszawie. Do pobrania materiały podsumowujące spotkanie. Aktualne informacje – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner na Facebooku.

Konferencje

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konferencjach dla środowiska HR.

Zespoły projektowe

1. Przygotowanie filmowego / multimedialnego kompendium wiedzy HR Business Partnera
2. Rejestracja zawodu HR Business Partnera
3. Wypracowanie wzorcowego modelu & badań kompetencji HR Business Partnera
4. Wypracowanie standardów edukacyjnych dla studiów podyplomowych i projektów szkoleniowych
5. Badanie przygotowania organizacji do wprowadzenia / wykorzystania modelu HRBP – w tym benchmark HDI
6. Nawiązanie współpracy z organizacjami zagranicznymi (CIPD; ATD; SHRM)
7. Szkolenia wewnętrzne dla członków Stowarzyszenia (warsztaty i webcasty)
8. Stowarzyszenie w projektach „unijnych”

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Do zarządu

Grzegorz Filipowicz

Email: grzegorz@forfuture.eu
Telefon: 518 020 998

Piotr Pszczółkowski

Email: piotr.pszczolkowski@hrtec.pl
Telefon: 500 025 365

Dominik Ludwiczyński

Email: dominik@dumel.pl
Telefon: 501 519 015

Liderzy oddziałów

Agnieszka Bednarska

Email: agnieszka@hrmasters.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Email: katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl