Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner

Koncepcja zmiany i rozwoju roli specjalisty HR w kierunku HR Business Partnera staje się ostatnio jednym z głównych nurtów praktyki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Wciąż jednak trudno o usystematyzowanie standardów zawodu. To powód, dla którego powołaliśmy Stowarzyszenie, które ma służyć całemu środowisku HR Business Partnerów.

Cel

Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.Certyfikacja zawodu HR Business Partnera

Z dumą informujemy, że zakończyliśmy prace nad CERTYFIKOWANYM PROGRAMEM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner:

I poziom: HR Business Partner (HRBP) – otrzymanie certyfikatu HRBP potwierdza właściwe przygotowanie do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnik zna model, kompetencje HRBP oraz kluczowe procesy personalne mające wpływ na budowanie wysokoefektywnej organizacji.
Po zdaniu egzaminu (testu online poziom I) uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: HR BUSINESS PARTNER (HRBP)

II poziom: Professional Certified HR Business Partner (PC HRBP) – certyfikat potwierdza posiadanie wysokiej specjalizacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, zaawansowanych kompetencji zarządzania efektywnością organizacji oraz optymalizacji procesów personalnych.
Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP oraz zdaniu egzaminu (testu online poziom II) uczestnik otrzymuje certyfikat: PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (PC HRBP)

III poziom: Master Certified HR Business Partner (MC HRBP) – otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest jednoznaczne z osiągnięciem najwyższej specjalizacji rozwoju kompetencji HR Business Partnera. Uczestnik posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania projektów HR, prezentacji i narzędzi do pracy HRBP. Potrafi inicjować i prowadzić działania biznesowe jako Partner Zarządu.
Po zaliczeniu akredytowanego programu PS HRBP – wszystkich trzech poziomów rozwoju kompetencji HRBP, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez PS HRBP: MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER (MC HRBP)

Terminy 3 ścieżek certyfikacji podamy pod koniec września.

Do certyfikacji przygotowują akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner podmioty:

  1. Szkoła HR Business Partner w Gliwicach
  2. Uczelnie wyższe realizujące program studiów podyplomowych HR Business Partner pod patronatem PS HRBP:
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Jako partner wydarzenia zapraszamy na:
/członkowie Stowarzyszenia otrzymują 15% zniżki – specjalny kod został wysłany na maila – nie otrzymałeś/aś napisz do nas/
Zapraszamy nasze spotkanie w Gdyni:
PROGRAM

Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera.

Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

Rejestracja oraz powitanie uczestników

Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia

16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Dlaczego warto być z nami ?

Uczestnictwo w kształtowaniu standardów pracy HR Business Partnera.

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi osobami działającymi w roli HR Business Partnera na spotkaniach społeczności.

Dostęp do ciekawych opracowań merytorycznych i rozwiązań technologicznych, w tym dedykowanej platformy IT.

Dostęp do dedykowanej oferty partnerskiej (zniżki, wykorzystanie narzędzi) – wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w inicjatywach merytorycznych i społecznościowych: konferencje, webcasty, filmy etc.

Realizacja projektów badawczych i rozwojowych (B&R) dla których Stowarzyszenie będzie pozyskiwało środki finansowe (samodzielnie i w partnerstwie).

Władze

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Prezes Stowarzyszenia

Ekspert ZZL z 25 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor kilku książek, wielu publikacji oraz narzędzi HRMS

Agnieszka Bednarska

Agnieszka Bednarska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Interim HR Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej strategii personalnej i organizacji struktur HRBP. Współautor kilku wiodących projektów branżowych, Szkoły HR Business Partner, portalu HRpolska.pl. Partner Zarządzający Grupa HR Masters

Dominik Ludwiczyński

Dominik Ludwiczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Wykładowca wielu uczelni wyższych. Prezes BEnew S.C.

Członkowie stowarzyszenia

Lista aktualnych członków Stowarzyszenia:


1. Grzegorz Filipowicz
2. Piotr Pszczółkowski
3. Dominik Ludwiczyński
4. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
5. Ewa Puzia-Sawicka
6. Grzegorz Święch
7. Sławomir Sikora
8. Aleksandra Nowak
9. Robert Manikowski
10. Zdzisław Kondek
11. Agnieszka Bednarska
12. Magdalena Siwińska-Olszówka
13. Wojciech Michałek
14. Andrzej Nitecki
15. Łukasz Halkiewicz
16. Katarzyna Meysztowicz
17. Daria Nawrat
18. Anna Kasperek
19. Katarzyna Stokowiec
20. Agnieszka Zychora
21. Agnieszka Michałek
22. Magdalena Wodzińska
23. Aleksandra Tobis
24. Elżbieta Półtorak-Lipska
25. Katarzyna Strzelczyk
26. Monika Ciechomska
27. Anna Rynkiewicz
28. Przemysław Giziewski
29. Iza Klat
30. Dominika Kotulska
31. Katarzyna Trwoga
32. Aneta Cisek
33. Magdalena Prystupa
34. Maciej Ruciński
35. Anna Zaskórska
36. Joanna Samsel
37. Sylwia Topolska
38. Iwona Kotlińska
39. Małgorzata Kowalczyk
40. Edyta Rytel
41. Agnieszka Żuraw
42. Łukasz Sójka
43. Agnieszka Pipała
44. Malwina Górecka
45. Katarzyna Kulig-Moskwa
46. Małgorzata Raczyńska
47. Karolina Piworun
48. Aneta Maciejczak
49. Bogumiła Gąsiorowska
50. Ewa Najda
51. Agata Kasperska
52. Agnieszka Romel-Mróz
53. Lilla Porzuczek
54. Renata Kontach-Lis
55. Bożena Andrzejak
56. Agnieszka Pijaczyńska
57. Monika Koriat
58. Katarzyna Patkowska
59. Joanna Podubińska
60. Joanna Wcześniak
61. Marta Szklarska
62. Magdalena Szumna
63. Alan Kusz
64. Małgorzata Pająk
65. Ilona Węgłowska-Hajnus
66. Aleksandra Hartman
67. Aleksandra Stańczyk
68. Monika Kałużyńska
69. Katarzyna Janiec
70. Aneta Jadwiszczok
71. Joanna Czuchnowska
72. Grażyna Kęciek
73. Magdalena Kopańska-Zabiegała
74. Paweł Kopijer
75. Michał Marcinkowski
76. Katarzyna Sapińska
77. Karolina Sokołowska
78. Anna Talaga
79. Barbara Uchman
80. Magdalena Stawska 
81. Renata Zydor
82. Sylwia Borowska
83. Anna Dąbek
84. Zuzanna Piasecka
85. Katarzyna Janiec
86. Hanna Sołtysiak
87. Beata Plust
88. Małgorzata Tadeusiewicz
89. Karolina Szykuła-Wróblewska
90. Marzena Milewska
91. Renata Czechowska
92. Anna Bawor-Skowron
93. Hanna Kąkol
94. Anna Natorska-Nowicka
95. Katarzyna Chudzińska​
96. Anna Dutkiewicz
97. Ewa Sokołowska
98. Dominika Beblo
99. Katarzyna Pietrzak
100. Agnieszka Dudek
101. Iza Stanaszek
102. Natalia Bielinska
103. Ilona Nicpoń
104. Arkadiusz Garbowski
105. Edyta Jarosiewicz
106. Janett Stołowska
107. Olga Zezula
108. Jacek Kopacz
109. Edyta Surmańska
110. Małgorzata Wojciechowska
111. Twoje imię i nazwisko (pobierz: deklaracja członkowska 2018r.)

Oddziały

Oddział w Gliwicach

Od czerwca 2016 we współpracy z Grupą HR Masters uruchomiliśmy oddział Stowarzyszenia w Gliwicach.

Lider Oddziału: Agnieszka Bednarska abednarska@hrmasters.pl

Oddział w Trójmieście

Jesienią 2016r. we współpracy z ForFuture został uruchomiony oddział Stowarzyszenia w Trójmieście.

Lider Oddziału: Hanna Kąkol

Oddział we Wrocławiu

W drugiej połowie 2016 we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową uruchomiliśmy oddział Stowarzyszenia we Wrocławiu.

Lider Oddziału: Katarzyna Kulig-Moskwa katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl

Baza wiedzy

i

Publikacje

W ramach Stowarzyszenia tworzymy opracowania merytoryczne. Część z nich jest ogólnie dostępna, pozostałe natomiast są udostępniane wyłącznie członkom Stowarzyszenia na naszej wewnętrznej platformie IT.
Opracowania do pobrania:

Wypracowane opracowania dla członków Stowarzyszenia:

  • Omówienie modelu HR Business Partnera
  • Profil kompetencji HR Business Partnera
  • Prace nad standardami funkcji HR Business Partnera

Video

Tworzymy również materiały video o funkcji informacyjnej i edukacyjnej.

Dostępne materiały:

c

Inne materiały

Wkrótce udostępnimy dodatkowe opracowanie tworzone w ramach działalności Stowarzyszenia.

Projekty

Standardy dla HR Business Partnera

Kluczowym zadaniem Stowarzyszenia  jest  wypracowanie standardów dotyczących HR Business Partnera tak, by przygotować odpowiedni proces edukacyjny i certyfikacyjny.

Standardy HR Business Partneringu dla organizacji

W ramach Stowarzyszenia będą wypracowywane standardy i rekomendacje dla organizacji chcących w pełni wykorzystać ten model pracy.
Firmy będą mogły dokonać audytu swoich procesów pod kątem zgodności z modelem HRBP.

Projekty i opracowania edukacyjne dla HR Business Partnerów

Przygotowujemy wytyczne dla programów rozwojowych zgodne ze standardami HR Business Partnera. Opracowujemy także multimedialne materiały edukacyjne.

Wydarzenia

Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Spotkanie 15.03.18
Program

Organizacje potrzebują zarówno menedżerów jak i liderów. Czy jednak jest możliwe – i pożądane – aby funkcje te były pełnione przez te same osoby? A może jednak dobry menedżer i dobry lider to zupełnie coś innego! Jeśli „TAK”, to która z tych ról jest lepsza dla mnie? Co mogę zrobić aby nie tylko zdobyć odpowiednią dla mnie pozycję w firmie lecz także sprawdzić się w niej i odnieść sukces? To są kluczowe pytania na które powinniśmy sobie odpowiedzieć jeśli nasza praca wiąże się z kierowaniem ludźmi lub chcielibyśmy takie wyzwanie podjąć. Spotkanie jest dedykowane tym osobom, które są gotowe wspierać współpracowników w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoją w pełni świadomą karierę zawodową w roli menedżera i/lub lidera.

Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

Rejestracja oraz powitanie uczestników

Sprawy organizacyjne oraz informacje dla (nowych) członków Stowarzyszenia

16.20 – 17.50 Grzegorz Filipowicz: Menedżer kontra Lider: model kompetencji dla tych ról oraz wskazówki dla działań rozwojowych. Warsztat oraz dyskusja
18.00 – 18.30 Dyskusja nt. optymalnej formy działalności Stowarzyszenia w regionie północnym
18.30 – 19.00 Podsumowanie, zakończenie oraz spotkania networkingowe

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL z 27 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Członek Kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Spotkania własne

Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania członków i sympatyków. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 2016r w SGH w Warszawie. Do pobrania materiały podsumowujące spotkanie. Aktualne informacje – Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner na Facebooku.

Konferencje

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konferencjach dla środowiska HR.

Zespoły projektowe

1. Przygotowanie filmowego / multimedialnego kompendium wiedzy HR Business Partnera
2. Rejestracja zawodu HR Business Partnera
3. Wypracowanie wzorcowego modelu & badań kompetencji HR Business Partnera
4. Wypracowanie standardów edukacyjnych dla studiów podyplomowych i projektów szkoleniowych
5. Badanie przygotowania organizacji do wprowadzenia / wykorzystania modelu HRBP – w tym benchmark HDI
6. Nawiązanie współpracy z organizacjami zagranicznymi (CIPD; ATD; SHRM)
7. Szkolenia wewnętrzne dla członków Stowarzyszenia (warsztaty i webcasty)
8. Stowarzyszenie w projektach „unijnych”

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Do zarządu

Grzegorz Filipowicz

Email: grzegorz@hrbp.org.pl
Telefon: 518 020 998

Agnieszka Bednarska

Email:  agnieszka@hrbp.org.pl
Telefon: 502 054 243

Dominik Ludwiczyński

Email: dominik@hrbp.org.pl
Telefon: 501 519 015

Koordynatorzy

Hanna Kąkol – Trójmiasto
Katarzyna Kulig-Moskwa – Wrocław

Bądź na bieżąco

nie spamujemy ;)

 

Udało się, zostałeś/aś zapisany/a